Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

September 9, 2020

Depositum og forudbetalt leje

af
Cathrine Lauritzen

Vi oplever ofte, at vi hos Proper modtager spørgsmål omkring depositum og forudbetalt leje. Spørgsmålene lyder som oftest: “Hvad er reglerne for depositum?”, “Hvorfor skal lejer betale et depositum?”, “Hvor meget depositum og forudbetalt leje har man som udlejer ret til at opkræve?” og “Hvornår skal et depositum tilbagebetales?”. For at besvare alle disse spørgsmål, har vi nedenfor samlet et overblik over de ting man som udlejer skal være opmærksom på vedrørende depositum og forudbetalt leje. Dette indbefatter, hvordan processen med depositum og forudbetalt leje forløber, både inden for beboelse og erhverv.  Det er vigtigt at være opmærksom på, at der gælder forskellige regler alt efter, om lejemålet er beboelse eller erhverv. Ved beboelseslejemål:

Hvad har man som udlejer ret til at opkræve af lejer? 

Ifølge lejeloven har man som udlejer ret til at opkræve et beløb fra lejer, der skal fungere som en økonomisk sikkerhed, hvis lejer fraflytter lejemålet. Ved indflytning har udlejer ret til at opkræve tre måneders forudbetalt leje ekskl. forbrug samt et depositum. Det ses ofte, at udlejer opkræver en ekstra måneds husleje med opkrævningen af lejers depositum og forudbetalte leje. Denne ekstra måneds leje vil dække lejen, den første måned efter, at lejer har overtaget lejemålet. De tre måneders forudbetalt leje skal agere som en økonomisk sikkerhed for udlejeren, hvis lejer opsiger lejemålet. Det vil sige, at beløbet vil dække huslejen de resterende tre måneder efter, at lejer har opsagt sit lejemål. Hvis man som udlejer har en lejer, der fraflytter før opsigelsesperioden er endt, er man forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Hvis det lykkedes skal lejer have en del af den forudbetalte leje tilbagebetalt. 

Hvad skal lejers depositum dække?

En udlejer må ifølge lejeloven opkræve et depositum ved lejemålets indgåelse. Dette depositum dækker de eventuelle udbedringer, der skal foretages når lejer fraflytter. Det er ofte her, hvor der opstår uenighed mellem lejer og udlejer. Dette kunne forekomme ved, at udlejer eksempelvis ikke mener, at lejer har gjort lejemålet ordentligt rent. Her ville udlejer kunne trække lejer i lejers depositum. Ligeledes kan udlejer trække lejer et yderligere beløb, hvis lejers pågældende depositum ikke dækker regningerne for udbedringen af lejemålet tilstrækkeligt. Hvis du vil læse nærmere om hvad, der konkret står i lejeloven kan du læse nærmere om depositum ifølge lejeloven her. 

Hvornår skal et depositum tilbagebetales?

Der fastsættes i lejeloven ingen tidsfrist for, hvornår lejers depositum skal tilbagebetales. Det skal dog gøres så snart udlejer har opgjort, hvad lejer skal betale for de eventuelle skader, der er blevet udbedret. Udlejer skal udlevere en opgørelse, hvor de forskellige udgifter skal  fremgå tydeligt. Der kan gå noget tid før udlejer får udarbejdet en opgørelse. Sædvanligvis har udlejer en halvanden måned til at tilbagebetale det depositum som lejer har til gode. Dette afhænger dog af istandsættelsens omfang. Klik her, hvis du vil læse nærmere om processen ved fraflytning.


Ved erhvervslejemål:

Hvad må man som udlejer opkræve ved overtagelse?  

Erhvervslejeloven indeholder meget få regler vedrørende depositum. Dette betyder at lejer og udlejer har stor frihed til at indgå aftaler. Det er derfor op til udlejer at afgøre om man ønsker at opkræve forudbetalt leje. Det ses dog ofte i erhvervslejekontrakter, at man aftaler et beløb som indbetales til udlejer, der skal agerer som sikkerhed for eventuelt manglende lejebetalinger.  


Hvad bør man som udlejer aftale med sin lejer? 

Det er op til begge parter at forhandle, hvor meget den kommende lejer skal betale i depositum. Det er klart, at en udlejer selvfølgelig ønsker, at lejer skal betale et så højt depositum som muligt, hvorimod lejer selvfølgelig ønsker at betale et så lavt beløb som muligt. Det er derfor vigtig, at parterne forhandler sig frem til en løsning som er retfærdig. Beløbet beregnes ofte i månedlig leje, hvilket betyder, at et depositum kunne bestå af eksempelvis tre, seks, eller tolv måneders leje. Når beløbet er fastsat, skal udlejer sikre sig, at vedkommende modtager depositummet inden, at nøglerne bliver overdraget.  


Hvornår tilbagebetales lejers depositum? 

Ved erhvervslejemål tilbagebetales depositummet ligeledes, når lejer fraflytter. Hvis lejemålet har fejl og mangler ved fraflytning og skal istandsættes, fratrækkes lejer beløbet for udbedringerne i deres depositum. Så snart kravene om istandsættelse er opfyldt, skal man som udlejer tilbagebetale lejers depositum. 

Hvis du vil læse nærmere om hvad, der konkret står i erhvervslejeloven kan du læse nærmere om depositum ifølge erhvervslejeloven her. 


Hvordan kan vi hjælpe dig? 

Det kan være en kompliceret process som udlejer at sørge for, at alt går glat vedrørende indbetaling og tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje. Derfor tilbyder vi hos proper at hjælpe dig med denne process. Vi kan hjælpe dig med at opkræve depositum og forudbetalt leje rettidigt. Ligeledes kan vi hjælpe dig med at udarbejde fraflytningsopgørelser. Klik her, hvis du ønsker at læse mere om, hvad Proper kan tilbyde dig.


Tags:
depositum, forudbetalt leje, regler, tilbagebetaling,

Er du klar til en samtale om administration af dine lejemål?

Skriv dig op her og vi ringer dig op til en samtale om hvordan vi kan hjælpe.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Relaterede artikler