Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

September 28, 2020

Gode råd til indflytningssynet

af
Cathrine Lauritzen

Er du i tvivl om reglerne vedrørende indflytningssyn?

Som udlejer kan det være svært altid at holde styr på, hvilke konkrete regler der gælder inden for ejendomsadministrationens mange facetter, herunder blandt andet reglerne vedrørende indflytningssyn. Derfor har vi nedenfor lavet en guide til dig som udlejer, med alle de vigtigste regler vedrørende indflytningssyn samt et overblik over, hvad man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med synet.


Hvad er et indflytningssyn?

Et indflytningssyn forekommer i forbindelse med en ny lejers indflytning i et givent lejemål. Inden indflytning syner lejer og udlejer sammen lejemålet og kommer til enighed om, hvordan standen af lejemålet er. 

- Hvis man som udlejer lejer mere end ét lejemål ud, er man forpligtet til at afholde indflytningssyn og fraflytningssyn. 
- Hvis man som udlejer kun ejer et lejemål er man ikke forpligtet til at afholde syn. Det er dog altid en god ide at gennemgå lejemålets stand sammen med den nye lejer.

Det er vigtigt at bemærke, at man som udlejer mister sin ret til at påpege fejl og mangler samt krav om udbedring ved lejers fraflytning, hvis man er forpligtet til at afholde et indflytningssyn, men ikke vælger at afholde det. Læs nærmere om indflytningssyn i lejeloven.

Et indflytningssyn foregår som oftest i forbindelse med nøgleoverdragelsen. I forhold til overdragelsen af nøgle foreslår man som udlejer, et tidspunkt, hvor det passer, at lejer kan hente nøglerne til deres nye lejemål. Når nøglen overdrages til den nye lejer synes lejemålet af enten udlejer selv eller en, som repræsenterer udlejer. Som udlejer er det en god ide at tage udgangspunkt i et skema, når man udfører indflytningssynet. Således vil udlejer og lejer få et bedre overblik over lejemålets stand og hermed udarbejdes indflytningsrapporten. I denne rapport vil det fremgå, hvilke eventuelle fejl og mangler, som lejemålet har.

Hvad skal en indflytningsrapport indeholde? 


Nedenfor har vi listet en række af de spørgsmål, der oftest indgår i en indflytningsrapport.
- Hvad er standen af lejemålets maling?

- Hvordan er gulvets stand?

- Hvordan er standen af lejemålets lister og døre?

- Hvordan er loftets stand?

- Hvordan er standen af lejemålets vinduer?

Hvis der er fejl og mangler i lejemålet kan man som udlejer enten vælge at udbedre disse mangler, eller blot at påpege dem i fraflytningsrapporten. Man kan ikke forvente, at lejer leverer lejemålet med dets fejl og mangler tilbage i bedre stand ved fraflytning end ved indflytning. Det er vigtigt at være grundig ved indflytningssynet og sørge for, at man er enig om, hvilke fejl der er, og hvad der eventuelt skal gøres ved dem. Således sikrer man sig nemlig som udlejer, at der ikke opstår uenighed om, hvad der er henholdsvis lejers og udlejers ansvar ved lejers fraflytning. 

Det er meget vigtigt som udlejer at være bevidst om, at det er dit ansvar, at lejer modtager en kopi af indflytningsrapporten efter indflytningssynet. Hvis lejer ikke er til stede ved synet eller ikke er enig er det udlejers ansvar at aflevere rapporten senest to uger efter indflytningssynet. Hvis man som udlejer ikke overholder denne frist, har man ikke krav på at på istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. Pånær hvis skaderne skyldes lejers opførsel eller misligholdelse. Det kan derfor være en fordel at give eller sende lejer fraflytningsrapporten ret efter indflytningssynet. 

Som udlejer er man oftest rutineret i at foretage indflytningssyn, der er dog altid en risiko for, at man overser noget. Det er derfor op til lejer at gennemgå lejemålet grundigt i de første par dage. Hvis lejer opdager nogle “nye” fejl og mangler skal de melde det til dig som udlejer inden for to uger. Hermed kan lejer indberette om nye skader, hvis det skulle være tilfældet, at de finder nogle efter indflytningssynet. Efter disse to uger mister lejer retten til at gøre fejlene gældende. 

Efter man har foretaget et indflytningssyn skal lejer have indflytningsrapporten, hvor alt omkring lejemålets stand, som i sammen er gået igennem, er bekendtgjort. Man kan finde mange skabeloner til indflytningsrapporter som kan printes og udfyldes i hånden. Ydermere er der rapporter, som kan udfyldes digitalt. Der er mange fordele ved at anvende en digital løsning, da man hermed nemt kan vedhæfte billeder af fejl og mangler til rapporten. Det anbefales altid at dokumentere lejemålets stand med billeder.

Hvordan kan vi hjælpe dig? 

Det kan virke komplekst som udlejer at stå for udarbejdelsen af indflytningsrapporten med alle reglerne taget i betragtning. Derfor tilbyder vi hos Proper en hjælpende hånd, hvilket vil gøre en stor forskel for dig. Vi har en automatisk integration med systemet DomuSpect, der udviklet som en app, hvor man digitalt kan udarbejde en indflytningsrapport under indflytningssynet. Her kan man som udlejer udfylde den digitale formular samt som anbefalet tilføje billeder. Båder udlejer og lejer kan ligeledes underskrive digitalt. Efter at begge parter har underskrevet rapporten vil man få den tilsendt på mail. Således kan du sikre dig, at din lejer modtager rapporten og at der er klarhed om, hvorvidt begge parter er enige. Du kan læse nærmere om systemet Domuspect her.

Vores råd til indflytningssynet og indflytningsrapporten 

Der ses af og til en række fejl i forbindelse med indflytningssynet. For at undgå at lave disse fejl, har vi nedenfor samlet en liste over de steder du som udlejer bør være særligt opmærksom på.

- Det er vigtigt at sikre sig, at alt omkring indflytningssynet er noteret korrekt i lejekontrakten.

- Vær omhyggelig med indflytningssynet og forsøg at finde så mange af fejl og mangler som muligt sammen med lejer ved indflytningssynet. 

- Sørg for at lejer modtager sin indflytningsrapport samme dag som indflytningssynet eller inden for to uger efter synet. Herved risikerer du ikke at miste retten til at kræve udgifter for istandsættelse ved lejers fraflytning. 

- Vær opmærksom på, at lejer ud over fraflytningsrapporten har ret til at udfylde en fejl og mangelliste inden for 14 dage efter lejeforholdets start. Dette skal tages der tages forbehold for ved lejers fraflytning.


Tags:
indflytningssyn, indflytningsrapport

Er du klar til en samtale om administration af dine lejemål?

Skriv dig op her og vi ringer dig op til en samtale om hvordan vi kan hjælpe.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Relaterede artikler